Tule perega Elva valda päriseks

Oled pere loomas või mõtled perekonnaga maale elama kolimisest?

Kas otsid looduskaunist, puhta keskkonnaga ning rahulikku elupaika, kus on olemas ka lasteaiad, koolid ja poed? Sel juhul on Elva vald suurepärane paik, kuhu koos perekonnaga kolida. Kindlasti on suur pluss seegi, et Tartu linn asub lähedal.

Elva vald pakub suurepäraseid aktiivse eluviisi võimalusi ning rohkelt paiku, mida üheskoos perega värskes looduses avastada.

Mida Elva täpsemalt pakub?

Haridus

Elva vallas on 9 lasteaeda, Elva linnas 4 eralastehoidu.

Vallas on 9 kooli ning nende hulgas kaks keskkooli.

Samuti on vallas kaks huvikooli ning huvihariduse- ja huvitegevuse kavas on kirjas 100 tegevust.

Võimalik on taotleda ranitsatoetust (70 eurot), mida makstakse ühekordse toetusena esmakordselt esimesse klassi minema lapse ühele vanemale. Toetuse ja selle taotlemise kohta saad rohkem lugeda SIIT.

Samuti on võimalik taotleda huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude toetust (ühe noore kohta 30 eurot kuus). Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit. Toetuse ja taotlemise kohta loe lähemalt SIIT.

Tervis- ja sotsiaalvaldkond

Elva valla sünnitoetus on 550 eurot, mis on Eesti omavalitsuste seas üks kõrgemaid. Sünnitoetust saad taotleda SIIT.

Vähekindlustatud peredele makstakse ka lapse toitlustamise kulude katteks lapse toiduraha katmise toetust, täpsemalt koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele. Toetuse ja selle taotlemise kohta saad lähemalt lugeda SIIT.

Samuti pakub Elva vald 2-8aastaste laste vanematele võimalust osaleda tasuta vanemlusprogrammis „Imelised aastad“. Elva linnas avati 2019. aastal ka laste ja noorukite vaimse tervise kabinet, et pakkuda noortele abi kodukohale lähemal.

Vanemaid toetatakse ka perenõustamise ja psühholoogilise nõustamise eest tasumisel.

Erinevate sotsiaaltoetustega saate tutvuda valla kodulehel.