Registreeri end Elva valla elanikuks

Kuidas end Elva valla elanikuks registreerida?

  • Eesti.ee – logi sisse ID-kaardi või Mobiil-IDga ning esita elukohateate avaldus.
  • E-mailiga – saada digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus e-aadressile elva@elva.ee, elukohateate avalduse kohta saad rohkem lugeda valla kodulehelt
  • Posti teel – prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada aadressil Elva Vallavalitsus, Kesk 32, 61507, Elva.
  • Elva Vallavalitsuses (Kesk 32) – täida registripidaja juures elukohateate avaldus esmaspäevast neljapäevani kell 8.30-12 ja 13-16 ning reedeti kell 8-12.

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania 2020

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania toimus 2020. aastal 4. novembrist 21. detsembrini. Sel korral keskendus kampaania siin elavatele inimestele ja siin elamise võludele.

Sel korral loositi välja 3×250 eurot nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga). 

3×250 eurot loositi välja nende inimeste vahel, kes on registreerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuari 2021 seisuga). Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osalemiseks.

Auhinnaraha võitjad loositi välja 2021. aasta jaanuari keskel ning nendeks osutusid: Kiur Hansen, Mairis Meri, Argo Tiilen, Margus Selirand, Caspar Pärn ja Monika Rämmer. Vallavalitsus on võitjatega võtnud otse ühendust.

Sel aastal keskendus Elva valla elanikuks registreerimise kampaania siin elamise võludele. Kampaania videolugudes jagasid Elva valla elanikuks olemise mõtteid ja siin elamise võlusid Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur, Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook ja Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre. Videolugudega saate tutvuda ka Elva valla Youtube’i kanalil.

Kampaaniaperioodil registreeris end Elva valla elanikuks 66 inimest. Samal ajal asusid mujale elama 68 inimest. Kõige rohkem liiguti elama Tartu linna, Nõo valda, Kanepi valda ja Kambja valda.

Elva vallas elab 1. jaanuar 2021 seisuga 14 630 inimest. Elva vallas oli 2020. aastal positiivne iive veebruaris, märtsis ja novembris.

Kampaania taustast lähemalt:

Elva vallavalitsus teeb igal aastal teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi end Elva valla elanikuks registreerima ning korrastama oma elukohaandmeid.

Varasematel aastatel on kampaaniatega keskendutud nii siin elavatele inimestele kui ka uutele peredele, kes sooviksid Elva valda elama tulla.

2020. aasta kampaanias rääkisidki oma loo neli inimest valla eri piirkondadest, kuidas on nemad siia elama sattunud või miks on nad siia jäänud. Kõikide nende inimeste lood on veidi erinevad, kuid neid lugusid ühendab üks tugev joon – nad kõik armastavad väga oma kogukonnas elavaid inimesi ning on erinevad väljakutsed pööranud võimalusteks iseenda ja kogukonna arendamiseks.

Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid.

Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt.

Millesse vald 2021. aastal investeerib?

2019. aastal lõppes näiteks Elva linnasüdame ajakohastamine ning sel aastal valmis Elva spordihoone.

2021. aasta eelarve kogumaht on 26,97 miljonit eurot.

2021. aasta suurimad planeeritud investeeringud on Rannu kooli renoveerimine, Elva linna tänavavalgustuse ajakohastamine, Rõngu kogukonnakeskuse ehitamine, Elva linna Pika tänava rekonstrueerimine ning teede ja tänavate investeeringud.

Elva valla sündmused

Elva vald on mitmekülgsete kultuuri- ja sporditraditsioonidega linn. Elva linna suvesündmuseks on saanud Elva kohvikutepäev.

Sel aastal toimus kolmandat aastat ka Elva Elamusfestival, mis oli sel aastal tartumaine ehk festivalil osalesid kõik Tartumaa vallad.

Vallas toimub kogu aeg väga palju erinevaid kultuuri- ja spordisündmusi. Vallas toimuvad kultuurisündmused ning info raamatukogude kohta leiad valla kultuuriveebist ning info spordisündmuste kohta leiad valla spordiveebist.